officiële vragen aan het college

Nieuwe Vorst Jan Zobel als oud vuil behandeld

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                         24 September 2015

 

Geacht College,

 

Vreeman als bestuursvoorzitter bij de Nieuwe Vorst is onacceptabel voor een subsidierelatie!

 

Je denkt steeds dat het niet gekker kan in bestuurlijk Nederland. Maar steeds word je toch weer verrast door de bestuurlijke incestkliek die blijkbaar niet uit te roeien is en ongehinderd hun gang kunnen gaan.

Ondertussen worden er steeds meer slachtoffers gemaakt op allerlei beleidsterreinen Nu ook weer in de kunst en cultuursector door de zeer gewaardeerde en bekwame directeur Jan Zobel al na 2 jaar als oud vuil aan de kant te zetten.

In de Tilburg kennen we Ruud Vreeman als een onbekwame en onbetrouwbare ex-burgemeester. Op onbegrijpelijke wijze is hij nu bestuursvoorzitter van de Nieuwe Vorst en vindt hij dat de huidige directeur al na 2 jaar weg moet. Blijkbaar vindt Vreeman zijn Adje-Theater achtige visie beter dan die van Jan Zobel die met passie en verstand van zaken zich inzet voor de culturele sector in Tilburg!

De zeer integere en bekwame Jan Zobel wordt ingeruild voor Rien van der Vleuten die per direct zijn functie had neergelegd als directeur van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, omdat hij volgens de school 'een ongewenste relatie' had. Heel bijzonder dat Rien v/d V meer jonge studentes naar de Nieuwe Vorst wil halen!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 1. Hoe kunt u in godsnaam accepteren dat uitgerekend Ruud Vreeman bestuursvoorzitter is geworden zonder dat dit consequenties heeft voor de subsidie die de gemeente jaarlijks geeft aan de Nieuwe Vorst?
 2. Wordt het niet de hoogste tijd dat u optreedt als blijkt dat er aantoonbaar sprake is van een onbetrouwbare en onbekwame bestuursvoorzitter.
 3. Gaat u accepteren dat een zeer integere directeur als oud vuil wordt ingeruild voor een bestuurlijk vriendje?
 4. De LST stelt voor om de jaarlijkse subsidie van ongeveer 580.000 euro elk jaar te verlagen met 20% zolang Vreeman bestuursvoorzitter is, wilt u daar uitvoering aan geven?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


25 september 2015

 


26 september 2015

 


28 september 2015

Klik hier voor een vergroting

 


1 oktober 2015

 

Nieuwe Vorst agendering


 

 


2 oktober 2015

Klik hier voor een vergroting

 


15 oktober 2015

 

 


20 oktober 2015

Klik hier voor een vergroting

 


20 oktober 2015

 


27 oktober 2015

 

 


27 april 2016

 

 

 

 

 

Motie

Motie Kunst-Cultuurroute

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST

 

Motie
KUNST- CULTUURROUTE

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 18 juli 2016 voor de  behandeling van het Raadsvoorstel Cultuurplan Tilburg 2017-2020

 

Constaterende dat;

 • Er naast de grote bekende kunst en cultuur instellingen veel onbekende pareltjes te vinden zijn in Tilburg en zeker ook bij kunnen en zullen komen.
 • Er in Tilburg veel moois gebeurt op kunst en cultuurgebied maar voor de Tilburgers en de toeristen nu onvoldoende zichtbaar zijn.
 • Als er een opvallende kunstroute gemaakt wordt je bijna al geen bewegwijzering nodig hebt, omdat je eenvoudig de bewegwijzering op die route in de bestrating kunt aanbrengen.

 

Overwegende dat;

 • De hoofdroute de verbinding kan zijn tussen de Piushaven en de binnenstad en van de binnenstad via de Spoorzone naar De Pont en het Textielmuseum of vice-versa.
 • Deze route een enorme aantrekkingskracht zal hebben voor zowel creatieve ondernemers als bezoekers uit Tilburg, Brabant, maar ook uit heel Nederland.
 • Een Kunst en Cultuurroute met onderscheidende/opvallende bestrating functioneel en zeer onderscheidend kan zijn.

 

Draagt het college op;

Om met een voorstel te komen voor een Kunst en Cultuurroute die als voedingsbodem kan gaan werken voor ateliers en andere creatieve ondernemers om zich te vestigen langs deze route waardoor de verborgen kunst en cultuur pareltjes beter zichtbaar worden voor iedereen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 


 


20 juli 2016

 

Kunstroute Uitvoeringsplan

Klik hier voor een vergroting

 


28 september 2016

Klik hier voor een vergroting

 

 

officiële vragen aan het college

Tilburg smacht naar meer kwaliteit en meer kleur

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                         Tilburg, 18 oktober 2016

 

Geacht College,

 

Meer Kwaliteit en Meer Kleur in het openbaar gebied!


Lijst Smolders heeft al 10 jaar aangegeven dat er teveel kleurloze en fantasieloze blokkendozen worden gebouwd. Onze 10 jaar oude slogan is niet voor niets ; “ Kwaliteit in plaats van Kwantiteit.” Gelukkig is er de laatste tijd een omslag van denken en doen waar te nemen!

Ik wilde voor de begrotingsbehandeling een motie maken en had daarvoor al een aantal foto’s gemaakt en laten bewerken. Dit om te laten zien wat ik bedoelde met kleurloze en fantasieloze hoogbouw.

Bovenstaande is maar een simpel voorbeeld maar dit kan op allerlei wijze ingekleurd worden! Laat maar eens zien dat we een kunst en cultuurstad zijn zou ik zeggen!

Ook had ik al een aantal foto’s verzameld waar duidelijk te zien is dat je met kleuren een heel andere beleving en sfeer krijgt binnen of buiten een gebouw.

Gisteren vonden wij een boekwerkje in ons postvak met de titel “ Tilburg stad met kleur “ Aangenaam verrast was ik met de inhoud van het boekwerkje dat was gemaakt door ondernemersfonds binnenstad en citymarketing Tilburg. Voor de zomer is er met grote meerderheid een motie aangenomen van de Lijst Smolders om een kunstroute aan te leggen door met kleur in de bestrating looproutes te creëren en ook dat is te vinden in dit vindingrijke boekwerkje!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 1. Is B&W bereid om met eigenaren van kleurloze en fantasieloze hoogbouw zoals o.a. “De Stadsheer” in gesprek te gaan om op een of andere wijze die gebouwen te verfraaien?
 2. Is B&W bereid om op allerlei wijze meer kleur aan te brengen in onze stad en hiervoor met voorstellen te komen?
 3. Is B&W bereid om bij nieuwbouw kaal beton niet meer toe te staan als deze zichtbaar is vanuit de openbare ruimte, maar enkel toe te staan als deze delen geschilderd worden? ( Geschilderde betondelen geven het gebouw kwalitatief meer uitstraling en dat wordt naar mate het gebouw ouder wordt ook steeds duidelijker )

Hans Smolders namens de fractie van de LST ( Lijst Smolders Tilburg )

 

 

 


19 oktober 2016

 

 

Enkele voorbeelden van wat Ruud Vreeman in Tilburg heeft uitgevreten.
http://www.lijstsmolders.nl/vreeman-in-tilburg.pdf

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016