Het is een schande dat in aanloop naar verkiezingen ingezonden brieven die duidelijk vanuit politieke tegenstanders komen en bol staan van de haat, leugens en vuilspuiterij toch willens en wetens door het Brabants Dagblad worden gepubliceerd. Het Brabants Dagblad heeft blijkbaar zelf ook een politieke agenda en laat zich daarvoor gewillig voor een politieke karretje spannen om zo indirect karaktermoord te plegen op stemmentrekker Smolders.
Vervolgens zie je hieronder dat het journalistiek wangedrag van het Brabants Dagblad geen grenzen kent en haar politieke inmenging niet meer indirect maar gewoon schaamteloos direct in de krant wordt gepubliceerd met pure leugens!

 

 

 

 

  

 


1 februari 2010

 

 


Vergroot het artikel


Vergroot het artikel


 Vergroot het artikel


 


Pas na journalistiek wangedrag van het Brabants Dagblad is Hans Smolders zich met het Zwembaddrama gaan bemoeien . Daardoor en pas daarna is het Brabants Dagblad met veel tegenzin kritischer geworden en is ook Justitie ermee aan de slag gegaan. Als je de kop van het artikel en de inleiding leest dan druipt de haat er weer vanaf en ook het woordje ook spreekt boekdelen.

 

 


Leugenaar Jongerius van het Brabants Dagblad zegt hierboven in een tweet dat niemand in het Zwembaddrama zo helder stellig nam. De waarheid is dat het Brabants Dagblad na het verantwoordingsdebat onterecht wethouder Moller in bescherming nam en hem kritiekloos liet wegkomen met zijn lafhartig gedrag, zie hieronder.

 


Bij zijn afscheid moet de chef redactie, Nico Snels, met lange tanden toegeven dat hij Smolders op sommige momenten wel wat meer credits had kunnen geven.
Hij heeft dat blijkbaar niet gedaan omdat Smolders zo stom is geweest om kritiek te hebben op journalisten van het Brabants Dagblad.
Dus als je kritiek hebt op journalisten dan vindt deze Nico Snels het blijkbaar verdomd moeilijk om zoiemand nog serieus te nemen.
We hebben het hier over dezelfde chef redactie die een hoofdrol speelde bij de haatcampagne tegen Smolders sinds oktober 2009, zie mail bovenaan deze pagina.Hierboven en hieronder is te zien dat er weer verkiezingen in aantocht zijn en Jongerius zich weer niet kan inhouden!


Hoe is het mogelijk dat een politiek verslaggever vlak voor de verkiezingen in termen van Smoldershaters spreekt en dat volgens hem ook feitelijk is vastgesteld?
Gelukkig spreek Hans van Zeeland hem hierop aan als voorzitter van de VVD.
Hans Smolders heeft vervolgens korte tijd later bij de verkiezingen persoonlijk de meeste stemmen gehaald van de grote hoeveelheid aan kandidaten die meededen namens 14 partijen.
Dus ook nu weer blijkt de walgelijke veronderstelling over Smoldershaters, van weer dezelfde journalist, puur bedoeld om karaktermoord te plegen op Smolders.


Lijst Smolders zegt vertrouwen op in Brabants Dagblad!!
13 maart 2014

 


13 maart 2014

 


13 maart 2014

 


Hierboven ziet u de verslaggeving van Omroep Brabant die de werkelijkheid goed omschrijven, maar het Brabants Dagblad publiceert alleen het onderstaande, terwijl de hoofdrolspeler van hun eigen debat, Hans Smolders, duidelijke had aangegeven waarom hij niet wilde komen. Blijkbaar mochten de lezers van het Brabants Dagblad zo vlak voor de verkiezingen de waarheid niet weten!

 


17 maart 2014

 


De verkiezingen zijn geweest en Jongerius kan het blijkbaar niet verkroppen dat de LST toch weer 5 zetels heeft gehaald. Dus worden er door hem weer privé en story achtige roddelverhalen, karaktermoord, leugens, en valse beschuldigingen uitvergroot en uitgemolken.  Daarentegen worden door hem stelselmatig inhoudelijke punten van de Lijst Smolders weggelaten of tot het minimum beperkt. Zie hieronder het resultaat van maar 1 artikel met daarin maar liefst 2 voorbeelden waar de inhoud en de waarheid geweld worden aangedaan.

 


1. Beluister het fragment en lees dan het artikel. Dan wordt duidelijk dat de LST inbreng op valse wijze wordt verdraaid, maar tevens ook onvolledig en eenzijdig is. http://smolderstilburg.nl/tijdelijk/erfgoed1.wma


2. Beluister het fragment en lees dan het artikel dan wordt duidelijk dat h et gaat om een groot politiek punt, getuige ook de vette kop! De rol van de LST was heel groot maar wordt ook hier weer weggelaten dan wel tot een minimum beperkt. http://smolderstilburg.nl/tijdelijk/fontys.wma

 

 


Als je deze gehele pagina bekijkt dan wordt heel snel duidelijk dat Stefan Jongerius een van de journalisten is van het Brabants Dagblad die al vele jaren probeert om Hans Smolders het werken onmogelijk te maken…..
Zoals in bovenstaande valse tweets is te zien hebben Stefan Jongerius en Cecile van Berkel (CDA) contact op twitter over Hans Smolders, terwijl een paar dagen later beide hoofdrolspeler zijn in de zoveelste valse beschuldiging tegen Smolders, zoals hieronder te zien is.

 


24 juni 2014

 


In bovenstaand artikel wordt door Jongerius een valse beschuldiging gepubliceerd zonder degene die wordt beschuldigd om wederhoor te vragen.
Het is juist Smolders die geen enkele reactie heeft gegeven op deze walgelijke valse beschuldiging van journalist Jongerius en het CDA.
Zoals hieronder is te zien gaat vervolgens de krant in samenwerking met het CDA dagen later weer een zeer achterbaks artikel plaatsen.
Pas hierna is Smolders zich gaan verdedigen en heeft hij pijnlijk blootgelegd dat het weer om een valse beschuldiging ging.

 


26 juni 2014

 


27 juni 2014

 


27 juni 2014

 

Omroep Brabant - 28 juni 2014
Telefoongesprek geeft duidelijkheid na valse beschuldiging CDA met veel theater maar zonder enig bewijs

 


De zoveelste valse beschuldiging is mislukt. Gelukkig doet Omroep Brabant wel degelijk verslag op hun website en geven ze ook nog eens duidelijkheid in het bovenstaande geluidsfragment.
Dat de politiek liegt en bedriegt weten bijna alle Tilburgers wel, maar ze weten niet dat het Brabants Dagblad daarbij steeds een zeer achterbakse en bedenkelijke rol speelt. Nu het Brabants Dagblad het weer niet rechtstreeks is gelukt om Smolders te beschadigen en zo karaktermoord op hem te plegen gaan ze valse columns en commentaren schrijven zoals hieronder te zien is. Het is een pure hetze!

 

 


Het onderstaande “commentaar” is geschreven door Anita de Haas, zij is “chef redactie”.
Van begin tot het einde klopt er helemaal niets van haar verhaal. Ook haar gaat het blijkbaar enkel en alleen om het plegen van karaktermoord op Hans Smolders. Dit commentaar staat bol van volstrekt onjuiste informatie en onjuiste argumenten. Ziekelijk journalistiek wangedrag dat al sinds oktober 2009 structureel aan de orde is.

 

 


28 juni 2014

 


Door in het bovenstaande commentaar net te doen alsof de Lijst Smolders Tilburg (LST) in het stadsbestuur zit en daardoor invloed zou hebben op een fatsoenlijk en efficiënt stadsbestuur, probeert “chef” redactie, Anita de Haas, de lezers volstrekt op het verkeerde been te zetten met pure leugens. De LST zit namelijk helemaal niet in het stadsbestuur. De Lijst Smolders is juist met drogredenen op ondemocratische en onfatsoenlijke wijze buitengesloten in dat stadsbestuur, het college van B&W. Het Brabants Dagblad heeft dit alles ook nog eens kritiekloos laten gebeuren! De Lijst Smolders is nu dus weer veroordeeld tot de oppositie waar zij alleen wat ruimte krijgt om haar controlerende taak uit te voeren. Blijkbaar wil de chef redactie niet dat de LST anno 2014 de controlerende taak weer zo goed gaat uitvoeren als in de periode 2006-2010. Toen heeft juist de LST op basis van inhoud en onderbouwde feiten pijnlijk blootgelegd dat er volstrekt NIET efficiënt en volstrekt NIET fatsoenlijk werd bestuurd in de 6 e stad van het land.
Het was niet leuk maar wel noodzakelijk dat de Lijst Smolders tussen 2006-2010 het wanbeleid, de geldverkwisting en onbetrouwbaar bestuur feilloos had blootgelegd waardoor er in die periode maar liefst 3 wethouders en een burgemeester moesten opstappen.
Vanaf oktober 2009 tot op de dag van vandaag wordt de Lijst Smolders het werken bijna onmogelijk gemaakt door journalistiek ziekelijk wangedrag van het Brabants Dagblad.

Hieronder nog meer onzin van de chef redactie in bovenstaand artikel met de titel “OPBLAZEN”.
Juist het CDA en het Brabants Dagblad hebben deze valse beschuldiging opgeblazen. Het is ook weer journalistiek wangedrag door een valse beschuldiging te publiceren zonder degene die wordt beschuldigd om wederhoor te vragen. Daarom zijn het ook weer pure leugens als de chef redactie zegt dat Smolders zelf zaken opblaast en boekjes te buiten gaat. Het is juist Smolders die geen enkele reactie heeft gegeven op de valse beschuldiging in een zeer bedenkelijke artikel van het Brabants Dagblad. Vervolgens is de krant in samenwerking met het CDA dagen later weer een zeer achterbaks artikel in de krant gaan plaatsen dat weer op die valse beschuldiging sloeg. Pas hierna is Smolders zich gaan verdedigen en heeft hij pijnlijk bloot gelegd dat het weer om een valse beschuldiging ging. Gelukkig heeft Omroep Brabant hierover wel evenwichtig gepubliceerd. Smolders heeft dus alle recht om achterdochtig te zijn, maar de chef redactie neemt het Smolders juist kwalijk dat hij achterdochtig is en vindt dat blijkbaar ook onfatsoenlijk.
Verder liegt de chef redactie of snapt zij helemaal niet hoe het in de politiek echt werkt als zij zegt dat het normaal is dat oppositiepartijen zich uitermate kritisch opstellen. Dat gebeurt juist niet, het is daar veel te gezellig zonder de Lijst Smolders en de meeste raadsleden blaffen een beetje voor de bühne en doen verder niets. Smolders zou volgens de Haas ook niet coöperatief samenwerken, maar dat is juist wel het geval maar wij blijven ons verzetten tegen wanbeleid, geldverkwisting en beleid dat onbetrouwbaar is. De Lijst Smolders werkt juist goed samen met meer dan 85% van de Raad, zowel oppositie als coalitie. Ook zegt de Haas dat de discussie door Smolders lam slaat en dat is echt belachelijk, want bijna iedereen weet dat juist het tegenovergestelde waar is!

Anita de Haas zegt ook nog het volgende; In de periode 2006-2010 ontwikkelde Smolders zich tot oppositieleider die alleen nog rollebollend met het college van B&W over straat ging.
Dat diezelfde sfeer zich nu in 2014 al weer aandient, belooft weinig goeds. Dit zijn weer pure leugens omdat het aantoonbaar is dat Smolders zijn werk (2006-2010) wel perfect heeft gedaan, iets wat in de politiek eerder een uitzondering is dan regel. Blijkbaar wil de chef redactie nu anno 2014 niet hebben dat de LST weer kritisch is over domme plannen zoals onder andere de renovatie van de stadskantoren en de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone voor maar liefst 75 miljoen euro.

Lijst Smolders is op onfatsoenlijke wijze en op ondemocratische wijze buitengesloten in B&W en kan niets anders dan haar controlerende taak uitvoeren zoals ze dat in 2006-2010 ook perfect heeft gedaan. Wilt u daar meer over weten, klik dan op onderstaande links waarin artikelen staan van het Brabants Dagblad van voor oktober 2009 toen wijlen Rob Oostelbos nog de politiek verslaggever was. Deze zeer integere en professionele Rob Oostelbos mocht in oktober 2009 tijdelijk niet schrijven over de Lijst Smolders omdat hij weigerde mee te doen aan journalistiek wangedrag tegen Smolders!

 

- Midi-theater;
  www.smolderstilburg.nl/midi_totaal270909.html

- Frauduleus handelen met wachtgelden
  www.smolderstilburg.nl/wachtgeld-totaal211109.html

- Vreeman als voorzitter van Toneelclub;
  www.smolderstilburg.nl/koerier-zuid-toneel475000-260209.html

- Machtsmisbruik van de bovenste plank;
  www.smolderstilburg.nl/horecaondernemer250407.html

- Minachting voor de raad t.a.v. Snoepreisjes;
  www.smolderstilburg.nl/verkiezingen2010/snoepreisjes-totaal251109.html

- Misbruik vertrouwelijkheid;
  www.smolderstilburg.nl/gerechtigheid.html 

 

 

Portret over Tilburgse horecaondernemer


In een portret over een Tilburgse horecaondernemer (zie link hierboven), is overigens een bekende van Smolders die onlangs nog advies aan hem had gevraagd, wordt zomaar uit het niets een vraag gesteld en vervolgens heel vals het antwoord zelf ingevuld en onjuist aan elkaar gekoppeld door Joke knoop, verslaggever van het Brabants dagblad. Blijkbaar had ze dit van te voren bedacht, wat ook blijkt uit de reactie van de horecaondernemer.

 


27 november 2014


 


22 oktober 2016

Klik hier voor een vergroting

 

 

Mailwisseling over Midi haatstuk Brabants Dagblad - Oktober 2016

 


25 oktober 2016

 

 

Het is gewoon doorgegaan na 2009, voorbeeld van 10 jaar later

 


23 maart 2019

 

 

 

 

copyright 2013 - 2019